ที่พักเขาใหญ่ วานา สวีท ห้องพักเขาใหญ่
+ Jacuzzi Tub
Standard Room
ที่พักเขาใหญ่ ภัทรา สวีท