top of page

phu-yai lee restaurant

A classic twist to traditional Thai architecture, Phu Yai Lee Restaurant serves traditional Thai cuisine as well as a few selections of international dishes. Accommodating up to 150 seats, we have both indoor and outdoor seating areas where you can enjoy the view of Khao Yai and touch the ambiance of nature while dining. 

​​

ร้านอาหาร ครัวผู้ใหญ่ลี บรรยากาศกันเอง บริการทั้งอาหารไทย และนานาชาติ พร้อมให้ท่านเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติเขาใหญ่กับที่นั่งภายนอก สามารถรองรับแขกได้ถึง 150 ที่นั่ง นอกจากนั้นร้านอาหารผู้ใหญ่ลียังมีบริเวณทานอาหารบริเวณภายในที่มีเครื่องปรับอากาศให้ท่านเลือกได้เช่นกัน

เวลาเปิด (Opening Hours)

อาหารเช้า (Daily Breakfast) 7:00 - 10:00

วันพุธ - อาทิตย์ (Wed. - Sun.) 11:00 - 21:00

ร้านปิดวันจันทร์ - วันอังคาร (Mon. - Tue. closed)

For reservation

Tel: (+66) 84 088 7785

        (+66) 84 088 7786

bottom of page